Johdanto – Näin käytät SLMSC-työkalupakkia

Käytännönläheinen oppimisen työkalupakki oman lihayrityksen kehittämiseen

Johdanto

toolkit_red

Pienet lihantuottajat ympäri Eurooppaa taistelevat useista eri syistä eloonjäämisestään. Kuitenkaan heidän tuotteidensa kysynnän puute ei kuulu näihin syihin! He ovat keskeisessä roolissa eurooppalaisessa lihan tarjontaketjussa, mutta tästä huolimatta valtaosan kannattavuus ja kilpailukyky ovat heikkenemässä, mistä seuraa tulonmenetyksiä, työn määrän laskua sekä elämänlaadun heikkenemistä. Tämä heikkeneminen on osin seurausta ulkoisista tekijöistä, mutta ottaen huomioon meneillään olevan lihasektorin kasvun sekä kuluttajien mieltymyksen paikallisesti tuotettuun ruokaan, uskomme että sisäiset esteet –lyhyen aikavälinen operationaalinen painopiste yhdistettynä innovaatio- ja markkinointitaitojen puutteeseen – rajoittavat paikallisten teurastamoiden kasvua.

Maa- ja elintarviketeollisuutta koskevat lakimuutokset yhdistettyinä kuluttajien lukuisiin pelkoihin ovat vaikuttaneet niin, että olemassa olevat valtuutetut ammattikoulutuskurssit keskittyvät elintarviketieteeseen, teknologiaan, hygieniaan ja määräystenmukaisuuteen. Olemassa olevaa yrityksen kehittämiskoulutusta pidetään maaseudun pienyrityksille liian yleisenä, liian ylivoimaisena tai liian kalliina mitä tulee sekä aikaan että rahaan. Tarjolla on vain vähän tai ei lainkaan näille saavutettavissa olevaa lihasektorin innovaatioihin ja markkinointiin liittyvää koulutusta. Tämä EU:n Leonardo da Vinci Elinikäisen oppimisen ohjelma pyrkii vastaamaan näihin ongelmiin.

Mitä hyödyt SLMSC-verkkokoulutusohjelman suorittamisesta?

  • Saat ILMAISEKSI käyttöösi alakohtaisen koulutusmateriaalin, jossa erityispainotus on innovatiivisissa lähestymistavoissa ja ympäri Eurooppaa kerättyjen parhaiden käytäntöjen esittelyssä.
  • Toteuttamassamme koulutustarveanalyysissä ilmoitit meille, että jo olemassa oleva yrityksen kehittämiskoulutus on maaseudun pk-yrityksille liian yleistä, liian ylivoimaista ja liian kallista sekä ajassa että rahassa mitattuna.
  • Koulutusohjelma on tyyliltään helposti lähestyttävä ja se sisältää paljon harjoituksia ja sapluunoita, joita voit helposti soveltaa omaan yritystoimintaasi.
  • Sinulla on mahdollisuus testata oppimisesi ja saada todistus ohjelman suorittamisesta.

Näin käytät SLMSC-työkalupakkia

Tätä e-oppimisalustaa voidaan käyttää monin eri tavoin. Voit seurata osia 1-5 peräkkäin tai saatat katsoa tarpeelliseksi suorittaa ainoastaan yhden tai kaksi osaa. Jotta ohjelmasta todella hyödyttäisiin ehdotamme, että kaikki osallistujat aloittavat osasta 1 ja etenevät siitä.

SLMSC-koulutusohjelma koostuu viidestä osasta:

Moduuli 1 – Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen

Moduuli 2 – Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen – Kuinka myydä enemmän lihaa?

Module 3 – 2000-luvun lihakauppaa luomassa

Moduuli 4 – Luo uutta – Tee sitä mitä osaat mutta paremmin

Moduuli 5 – Uusia tuotteita, uusia voittoja

Seuraavat ovat minimitoimintaan / ohjelmiston vaatimukset ryhtyä SLMSC kurssin.
Adobe Reader v6 tai uudempi, Word 2007, Javascript selainta, Internet Explorer 7, Google Chrome, Safari, Firefox

next1

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.