5.2 Innovaatiotyypit

Yritystoiminnassa innovaatioita voidaan saada aikaan kolmella päätavalla:

  • Vähittäiset innovaatiot
    Pienet mutta merkittävät parannukset tuotteissasi, valmistustavoissa tai muussa yritystoiminnassa. Nämä ovat usein niitä ”uusia ja parempia” innovaatioita, joita kohtaamme päivittäin: parempia pakkauksia, jätemäärän pienentämistä, toimitusketjun tehostamista, suurempia/pienempiä annoskokoja ja kulujen leikkauksia.Kuluttajan on helppo ymmärtää näitä innovaatioita, joten tärkeää ei ole ainoastaan se, että yrityksessä luodaan uutta, vaan myös se, että näistä parannuksista kerrotaan kuluttajille selkeällä tavalla – tämä tarjoaa arvokkaan kilpailuedun.Millaisia vähittäisiä innovaatioita sinä olet luonut viimeisen kahden vuoden aikana?
  • Läpimurtoinnovaatiot
    Tämä tarkoittaa yritystoiminnassasi tapahtuvaa merkittävää muutosta, joka tarjoaa kuluttajille jotakin todistetusti uutta (enemmän kuin ”uusi ja parempi”). Läpimurtoinnovaatio tuottaa hetkellisesti selkeän kilpailullisen etumatkan, joskin se aika, jona tällaista etua on mahdollista ylläpitää, lyhenee jatkuvasti.Oletko luonut läpimurtoinnovaatioita viimeisen kahden vuoden aikana?
  • Mullistavat innovaatiot
    Tämä tarkoittaa yleensä (joskaan ei aina) sellaisten uusien prosessien tai teknologioiden ottamista käyttöön, jotka muuttavat tuotettamme tai toimintatapojamme. Tämän tyyppiset innovaatiot ovat yleensä hyvin harvinaisia

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.