Osa 5 – Luo uutta – Tee sitä mitä osaat mutta paremmin

5.1 Mikä on innovaatio?

 

5_0

Googlaa sana “innovaatio” ja löydät sanalle tuhansia määritelmiä. Mitä siis tarkoitamme innovaatiolla? Sana tulee vanhasta ranskankielen sanasta “innovacyon”, joka tarkoittaa ”uudistamista” tai ”uutta tapaa tehdä asioita”.

Laajimmassa merkityksessään innovaatio tarkoittaa sellaisten ideoiden ja sovellusten kehittämistä, jotka parantavat tapaasi tehdä asioita ja saavuttamiasi tuloksia. Se siis viittaa muutoksiin, jotka parantavat yritystoimintasi tehokkuutta, tuottavuutta ja viime kädessä elinkelpoisuutta.

Innovaatiot voivat hyödyttää yritystoimintasi avainalueita, mukaan lukien talous, henkilöstö, tutkimus ja kehitys, myynti ja markkinointi sekä logistiikka. Innovaation ei tarvitse olla täysin uusi tai vallankumouksellinen;  se voi olla pieni, mutta kasvavassa määrin tärkeä parannus, josta seuraa positiivisia tuloksia.

Yrityksesi kilpailukyky ja selviytyminen ovat suoraan yhteydessä sen kykyyn luoda innovaatioita. Keräsimme listan kahdestakymmenestä luonteenpiirteestä, jotka ovat ominaisia innovatiivisille ihmisille.

1. Kaukonäköisyys11. Refleksiivisyys
2. Halu horjuttaa vallitsevaa tilannetta12. Ajattelun omaperäisyys
3. Uteliaisuus13. Huumorintajuisuus
4. Itsepäisyys14. Mielikuvituksellisuus
5. Riskinottokyky15. Energisyys
6. Korkea motivaatio16. Ankara kriittisyys
7. Analyyttisyys 17. Motivoivuus
8. Oppimishaluisuus18. Anteliaisuus
9. Intuitiivisuus 19. Kriittinen luonne
10. Yhteistyöhaluisuus 20. Työteliäisyys

Oletko sinä innovatiivinen luonne?

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.