4.5 Tuotekehitys alkaa!

4_5

Nyt sinulla on selkeä kuva siitä, mitä kuluttaja haluaa ja suurin haaste on sen varmistaminen, että kehittämäsi tuotteen resepti ja muoto todella vastaavat asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia. Voidaksesi onnistua tässä sinun täytyy olla jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiisi tuotteen käydessä läpi kehitystyön lukuisat vaiheet. He auttavat sinua ohjaamaan kehitystyötä ja antavat arvokasta palautetta tuotteen hienosäätöä varten.

Elintarviketiede, erityisesti aistinvarainen elintarviketutkimus, on merkittävässä osassa tuotekehityksessä. On tärkeää olla tietoinen siitä, kuinka merkittävää aistinvarainen arviointi on tässä prosessissa – tämä on tieteellinen metodi, jota käytetään herättämään, mittaamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan niitä vaikutuksia, joita tuotteet herättävät näkö-, haju-, tunto-, maku- ja kuuloaisteissa. Tuotteesta kehitetään näyte tai prototyyppi tiettyjen ominaisuuksien kuten maun, herkkyyden, värin, muodon, tuoksun jne. testaamiseksi. Tyypillisesti seuraava vaihe ovat laboratoriotestit, joissa tutkitaan tuotteen pilaantuvuutta (viimeinen käyttöpäivä), pakkausvaihtoehtoja ja ravitsemusnäkökulmaa.

Ongelmia joita saatat kohdata kehitystyössä:

  • Sitoutumisen puute (raha, aika, henkilökunta, ylemmän johdon tuki)
  • Huono johtaminen (strategisen suunnittelun puute, koordinaation puute, ei tukea vastuunotolle, byrokratia, kokemattomuus)
  • Heikko organisaatiorakenne
  • Projektiin nimettyjen työntekijöiden motivaation puute; Rahallista ja ei-rahallista palkitsemista ei usein ole määritelty

Tuotteen testaus

Olemme iloisia voidessamme jakaa kanssasi tuotetestausohjelmiston, http://qpc-toolbox.org/product-testing joka auttaa sinua havainnollistamaan sitä, millä tavoin tuotteet ovat suhteessa toisiin tuotteisiin, millaisia tuotteita kuluttajat suosivat ja mitkä tekijät ohjaavat mieltymyksiä .

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.