4.3 Ideoiden seulonta

Ideoiden seulonta on prosessi, jossa uuteen tuotteeseen liittyviä ideoita vertaillaan ja asetetaan vastakkain tavoitteena yrityksesi kannalta lupaavimpien valikoiminen joukosta.

Jossakin vaiheessa on tärkeää rajata ideoiden määrää. Kaikki ideat eivät ole sinun yrityksesi kannalta olennaisia. Jotta hyvät ideat kyetään erottamaan vähemmän hyvistä, kaikkia ideoita on tarkasteltava tietyillä kriteereillä, sellaisilla kuin strateginen soveltuvuus, tekniset ongelmat ja markkinamahdollisuudet. Tarjolla olevien resurssien rajallisuus tekee vaikeaksi kehittää useita tuotteita yhtä aikaa ja onnistunut ideoiden seulontaprosessi edistää keskitetympää tuotekehitysprosessia, jonka menestymisen mahdollisuudet ovat paremmat.

Ideoiden seulonta auttaa sinua rajaamaan hallittavaksi sellaisten ideoiden määrän, joita voidaan kehittää edelleen prototyypeiksi. Tavoitteena on rajata ideoiden määrä seulomatta samalla pois ”potentiaalisia timantteja”. Pidäthän mielessäsi kaksi seulontaan liittyvää mahdollista vaaratekijää:

 • Ideoiden liian aikainen pois pudottaminen merkitsee menetettyjä mahdollisuuksia.
 • ”Väärien” ideoiden kehittely tarkoittaa hukattuja resursseja sekä käytetyn ajan että sijoitetun rahan suhteen, ja se saattaa uhata nykyisiä toimintojasi.

4.3.1 Laadullinen ryhmäseulonta

Muista! Idea saattaa olla todella hyvä, mutta ellei kukaan yrityksessä halua työstää sitä edelleen, se voidaan yhtä hyvin rajata pois. Sitä ei koskaan tulla toteuttamaan.

Askel A: Kuvaile ideat

 • Kaikki ideat esitellään seinällä. (Liitutaululla tai paperiseen julisteeseen limatuilla muistilapuilla).
 • Jokainen ideankehittelyryhmän jäsen saa korostuskynän ja valitsee joukosta kaikki ne ideat, joissa uskoo olevan potentiaalia, esim. 10-20 ideaa.
 • Työskennelkää valittujen 10-20 idean kanssa
  • Varmistakaa että ne perustuvat kuluttajien tarpeisiin
  • Kirjoittakaa ylös tarinoita kuluttajien tuotteeseen/tuoteideaan liittyvistä kokemuksista
  • Etsikää esteitä ja mahdollisia ratkaisuja
  • Pyrkikää tekemään vaihe vaiheelta etenevä suunnitelma idean toteuttamiseksi (Lisätietoja käsitteellistämisosiossa)
 • Liittäkää ideakonseptit seinälle.

 

Askel B: Seulo ideat

 • Anna jokaiselle osallistujalle punainen tarra, jonka hän voi liimata sen idean kohdalle, jonka hän sydämessään haluaisi toteuttaa.
 • Pyydä heitä liimaamaan keltainen  tarra sen idean kohdalle, jonka he uskovat olevan kaikkein menestyksekkäin toteutettaessa.
 • Vihreä tarra liimataan sen idean kohdalle, johon he uskovat eniten.
 • Ja viimein sininen tarra liimataan sen idean kohdalle, jota pidetään yrityksen kannalta merkityksellisimpänä.
 • Nimeä ne ideat, joista haluaisit henkilökohtaisesti ottaa vastuun ja ne ideat, joiden kehittämistä haluaisit tukea. Ideat, joista kukaan ei halua ottaa vastuuta tulee hylätä. Väritarrojen tulee määrätä, mitä ideoita lähdetään viemään eteenpäin, kuinka monia ideoita edistetään ja mitkä ideat hylätään. Voidaan myös päättää mistä ideasta aloitetaan. Paljon punaisia tarroja saaneet ideat todennäköisimmin menestyvät, koska yrityksessä on henkilöitä jotka haluavat edistää niitä. Nämä ideat kannattaa valita ensimmäisiksi.

 

4_3

4.3.2 Määrällinen seulonta

Märitellään ideoiden arvioinnin tärkeät tekijät.

Vaihtoehto 1:

 • Anna ominaisuuksille niiden tärkeyttä osoittava arvosana 1-10 (10 = tärkein)
 • Arvostele jokainen idea jokaisen ominaisuuden suhteen arvosanoin 1-10 (10 = ominaisuus vahvasti esillä, esim. maku)
 • Korkeimmat arvosanat saaneet ideat valitaan

 

Vaihtoehto 2:

 • Määrittele lopputulokset ja arvostele niiden todennäköisyys ja tärkeys
 • Anna jokaiselle idealle arvosana lopputuloksen todennäköisyyden perusteella sekä siitä, kuinka tärkeää on että se toteutuu
 • Korkeimmat arvosanat saaneet ideat valitaan

 

pig-on-spit

next1 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.