4.2. Ideoiden jatkokehittely

Uusien ideoiden synnyttämiseen, kehittämiseen ja välittämiseen liittyvä luova prosessi.

lights

Tärkeintä ideoiden kehittelyssä on uusien ideoiden kerääminen. Tässä vaiheessa tavoitteena on olla luova ja keksiä niin monta ideaa kuin mahdollista. Jotta luovuus voisi kukkia on epäilykset ja kritiikki siirrettävä sivuun. Tavoitteena on olla avoin kaikille uusille ideoille, ajatella uudella tavalla ja etsiä uusi vaihtoehtoja. Yksikään idea ei ole huono tässä vaiheessa!

Seuraavia tekniikoita voidaan käyttää uusien ideoiden tuottamiseen:

4.2.1 Ideoiden tuottamistekniikat

 • Roolipeli:
  Tämä tekniikka kannustaa sinua asettumaan toisen henkilön kenkiin. Mitä uskot että toinen henkilö ajattelisi tietystä tuotteesta/ongelmasta. Tätä prosessia tuetaan sarjalla kysymyksiä, jotka auttavat sinua asettumaan toiseen asemaan ja katsomaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta.
 • Aivoriihi:
  Aivoriihi ryhmän luovuutta edistävä tekniikka, jossa ryhmä pyrkii etsimään ratkaisua tiettyyn ongelmaan keräämällä ryhmän jäsenien mieleen spontaanisti nousevia ideoita. Hyvä, energiaa räiskyvä ryhmänvetäjä on onnistuneen aivoriihituokion avainhenkilö.

Aivoriihen säännöt:

 • Yksi keskustelu kerrallaan
 • Kannusta villejä ideoita
 • Panosta määrään
 • Havainnollista kuvin
 • Pysy asiassa
 • Kehitä edelleen muiden ideoita
 • Siirrä arvostelu myöhemmäksi – ÄLÄ patoa ideoita
 • Toiveajattelu:
  Mitä sinä toivot? Mitä pidät houkuttelevana? Tämän tekniikan tarkoituksena on tunnistaa/kuvitella täydellinen ratkaisu/tilanne/tuote. Kun olet kuvaillut sen, analysoi olisiko se toteuttamiskelpoinen.
 • Havaitse trendit ja kysy asiantuntijoilta
  Puhu niiden ihmisten kanssa, jotka kulkevat trendien edellä tarpeiden kokemisessa ja intensiivisyydessä. Uudet ideat nousevat esiin etsimällä inspiraatiota seuraavista lähteistä.
 • Ulkoiset lähteet: Kuluttajat; kuluttajakohderyhmät; kilpailijat; tavarantoimittajat;  messut and kokoontumiset; julkaisut; kauppalehdet; ulkopuoliset konsultit; yliopistot; hallitus; lait ja säädökset.
 • Sisäiset lähteet: Sisäinen tutkimus- ja kehitystyö; työntekijät; hyllytetyt ideat; palautejärjestelmät; asiakaspalvelu; myyntiedustajat.
 • Pakotettu tekijä”:
  Tämä on poikkeava tekniikka. Se etäännyttää sinua ongelmasta. Sen käyttäjän täytyy ajatella jotakin (sattumanvaraisesti valittua) asiaa ja kirjata ylös siihen liittyviä tekijöitä. Kun tekijät on listattu, poista itse asia ja käytä listaa käsillä olevan ongelman ratkaisemiseen.

4.2.2 Satunnaiset sanat ja satunnaiset kuvat

Satunnaiset sanat ja satunnaiset kuvat ovat kaksi luovuutta tukevaa tekniikkaa, jotka saavat sinut ajattelemaan eri näkökulmasta ja etsimään ratkaisuja ongelmiisi uusista suunnista. Ennen kuin käytät tätä tekniikkaa sinun tulee määritellä itse ongelma. Se tulisi muotoilla kysymykseksi, joka on tiivis ja lyhyt (8-10 sanaa), ja pyrkiä ratkaisemaan vain yksi ongelma kerrallaan. Tekniikan tarkoituksena on etäännyttää sinut itse ongelmasta; satunnaisesti valikoituneet sanat ja kuvat auttavat sinua tässä prosessissa. Ne koostuvat ongelman määrittelystä, sitten näiden sattumanvaraisesti syntyneiden sanojen tai kuvien yhdistämisestä tähän ongelmaan, mielleyhtymien rakentamisesta ja sellaisen uuden ymmärryksen saavuttamisesta, joka synnyttää ratkaisun ongelmaan tai luo uusia tapoja tehdä asioita.

Sattumanvaraisesti valikoineet kuvat voivat luoda mielleyhtymiä, jotka auttavat sinua ratkaisemaan ongelman tai luomaan uusia tekemisen tapoja. Määrittele ongelmasi ja valitse mikä tahansa kuva. Katso kuvaa, anna sen inspiroida sinua ja mieti kuinka kuva liittyy sinun ongelmaasi. Kirjoita ylös kaikki mielleyhtymät ja anna luomisprosessin toistua. Ei ole vääriä eikä oikeita vastauksia, vaan kaikki ideat kelpaavat.

Linkki http://qpc-toolbox.org/idea-generation/random-word/@@random-word hyödylliseen sana- ja kuvageneraattoriin.

4_2

4.2.3 Scamper-tekniikat

SCAMPER-tekniikka pakottaa sinut uudenlaiseen ajatteluun käyttämällä sarjaa kohdennettuja ja haastavia kysymyksiä, jotka esittävät lisäyksiä tai muutoksia jo olemassa olevaan. Virike tulee kysymyksistä, joita normaalisti ei tulisi kysyttyä.

Englanninkielen sana SCAMPER on lyhenne sanoista:

S = Substitute (Korvaa): Sinua kannustetaan miettimään tuotteen tai valmistustavan korvaamista jollakin toisella. Korvaava asia voi synnyttää sinulle uusia ideoita. Harjoituksessa on sallittua vaihtaa asioita, paikkoja, käytäntöjä, ihmisiä, ideoita ja jopa tunteita.

C = Combine (Yhdistä): Sinua kannustetaan pohtimaan tapoja liittää yhteen kaksi tai useita jo olemassa olevia tuotteita tai valmistustapoja tai parantaa niiden yhteisvaikutusta.

A = Adapt (Sopeuta): Sinua kannustetaan muuttamaan jo olemassa olevaa (esim. omia tuotteitasi).

M = Modify, Magnify (Muokkaa, suurentele): Sinua kannustetaan suurentelemaan tai liioittelemaan tuotettasi tai sen osia. Tämä lisää sen nähtyä arvoa tai tarjoaa sinulle uusia oivalluksia siitä, mitkä osatekijät/aineosat ovat kaikkein tärkeimpiä.

P = Purpose, Put to other uses (Suuntaa uudelleen, käytä uudella tavalla): Sinua kannustetaan pohtimaan voitaisiinko tuotettasi käyttää toisella tavalla tai käyttää uudelleen kysymyksen ratkaisemiseksi.

E = Eliminate (Poista): Sinua kannustetaan poistamaan osia/ainesosia (tai pienentämään niiden roolia) tai koko tuote. Sinua kannustetaan yksinkertaistamaan, vähentämään tai poistamaan osatekijöitä siten, että jäljelle jää vain kaikkein tärkein toiminto.

R = Reverse or rearrange (Käännä ympäri tai järjestä uudelleen): Sinua kannustetaan miettimään, mitä tapahtuisi jos tuotteesi tai valmistustapasi toimisivat päinvastaisella tavalla tai olisi tehty eri järjestyksessä kuin tämänhetkinen.

 

LISÄTIETOA :

http://litemind.com/scamper-tool/ Tarjoaa sattumanvaraisia SCAMPER -kysymyksiä ja -virikesanoja.

http://litemind.com/scamper/ Tarjoaa lähes 60 SCAMPER -kysymyksen sarjan sekä niihin liittyviä virikesanoja.

4_2_scamper

 

 

next1

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.