2.3 Täsmämarkkinointi

2_3

Olet saattanut kuulla puhuttavan kohdemarkkinoinnista, jossa markkinointitoimet suunnataan sille erityiselle henkilöryhmälle, jolle tuotetta halutaan myydä. Tämä voi olla maantieteellinen kohderyhmä (kaikki 20 km säteellä asuvat henkilöt), markkinasegmentti (esim. ruokapalvelut) tai demografinen kohderyhmä (yliopisto-opiskelijat). Ottaen huomioon, että mainostaminen ja markkinointi voi olla hyvin kallista, haluamme lisätä taitojasi entistä täsmällisemmässä markkinoinnin kohdentamisessa siten, että menestys ei perustu kaikkien mahdollisten ihmisten houkuttelemiseen asiakkaiksi, vaan hyvin erityiseen markkinarakoon keskittymiseen. Markkinointi on muutoksessa.

Vanha markkinointi

 • Muodostuu muuttumattoman sisällön markkinoimisesta massoille – Viestinä ”yksi koko sopii kaikille” – Vähän tai ei lainkaan reaaliaikaista vuorovaikutusta
 • Tämä ei ole ainoastaan kallis taktiikka, vaan se ei myöskään ole lähellekään niin tehokasta kuin markkinoinnin kohdistaminen omille ihanneasiakkaille.

Esimerkkejä “vanhasta” markkinoinnista

 • Markkinointi sanoma- ja aikakauslehdissä
 • Ulkomainonta
 • Painetut esitteet

 

Uusi markkinointi  – rakenna ihmissuhteita

 • Kohdista markkinointi niille henkilöille jotka haluavat kuulla sinusta!
 • Lähestymistapana markkinarakoon kohdentaminen, dynaamiset sisällöt ja reaaliaikaiset toimet.
 • Kun järjestät markkinointisi (ja itse yritystoimintasi) tietyn ihanneasiakasryhmän ympärille, sinulla on mahdollisuus todella puhua tälle ryhmälle kielellä jota he ymmärtävät ja johon he todennäköisesti vastaavat.

23_world

Esimerkkejä “uudesta” markkinoinnista

 • Eksklusiiviset ja asiakkaille relevantit erikoistarjoukset elektronisissa lehdissä
 • Markinointi sosiaalisessa mediassa – Facebook tarjoukset, reseptit
 • Tekstiviestit
 • QR-koodien käyttäminen erikoistiedon välittämiseksi ihmisille – tämä voi olla esimerkiksi demo-video, viljelijän tapaaminen tms.
 • You tube –mainokset

Seuraava osio käsittelee sitä, kuinka voit houkutella ihanneasiakastasi ja se auttaa sinua valmistautumaan markkinointitoiminnan kohdentamiseen juuri tälle asiakkaalle.

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.