1.4 Euroopan markkinatrendit

1_4

Hollantilainen yritys Innova Market Insights on tunnistanut ruokamarkkinoihin vuonna 2012 ja sen jälkeen vaikuttavia avaintrendejä. Tärkeimmät trendit liittyvät ruuan puhtauteen, alkuperään ja kestävyyteen kuluttajien etsiessä lisäarvollisia tuotteita huolimatta vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta. Nämä trendit ovat erittäin keskeisiä lihasektorilla.

1_4p1.4.1. “Puhdas” on uusi “luonnollinen”: Luonnontuotteista on tulossa pikemminkin sääntö kuin poikkeus useimmilla länsimaisilla markkinoilla, huolimatta siitä että ”luonnollisen” selkeästä määritelmästä vallitsee epäselvyys. Yritykset ovat kehittyneet tuotteiden ”puhtauden” markkinoinnissa ja Innova Market Insight raportoikin tuotteiden, joiden markkinoinnissa käytetään sanaa ”puhdas”, lukumäärän kaksinkertaistuneen vuosien 2008 ja 2009 välillä, kasvaneen kolmanneksella vuonna 2010 ja vielä huomattavasti enemmän vuonna 2011.

1.4.2. Vihreys on itsestäänselvyys: Yhtiöiden sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen strategiat ovat saaneet yhä tärkeämmän roolin. Huomio on pakkausten vähentämisessä sekä korkeamman hyvinvoinnin ja reilunkaupan linjastojen luomisessa. Funktionaalisuuden ja terveyshyötyjen korostaminen on myös entistä tärkeämpää.

1_4l1.4.3. Paikallisuus, paikallisuus, paikallisuus: Kuluttajien kiinnostus siihen, missä heidän ruokansa on tuotettu ei ole koskaan ollut suurempaa. Tähän ovat johtaneet sellaiset tekijät kuin kiinnostus paikallisen tarjonnan tukemiseen, mieltymys etnis-henkisiin linjastoihin, huoli tuontitavaroiden laadusta ja turvallisuudesta tai aitojen, tietyn maan tai alueen tuotteiden kysyntä. Tämä on erittäin olennainen asia paikallisille lihan tuotantoketjuille.

1.4.4. Ensiluokkainen erottuu: Huolimatta kuluttajien rahankäyttöön liittyvistä taloudellisista haasteista monissa EU-maissa, asemoituminen ensiluokkaisuuteen tuo mukanaan monia etuja. Kuluttajien on edelleen syötävä ja on todennäköistä, että he suuntaavat huomionsa kasvavassa määrin ääripäihin alennustuotteista korkealuokkaisiin tuotteisiin näiden väliin jäävän alueen jatkuvasti kutistuessa. Ensiluokkainen makupala saatetaan perustella hemmotteluna johon on varaa, erityisesti jos siihen voidaan myös liittää ”hyväksi sinulle” -elementti.

1_4a1.4.5. Huomio senioreihin: Yritykset ovat alkaneet vastata vanhenevan väestönosan tarpeisiin huomioiden sekä pakkausten käytännöllisyyden että yleiset ja erityiset terveyteen liittyvät huolenaiheet.  Uusien EU-säädösten tulisi myös auttaa senioreita lisäämällä ravitsemustiedon selkeyttä ja näkyvyyttä.

Muut Innova Market Insightsin tunnistamat trendit ovat:

  • Huomio nelikymppisiin: Huomiota kiinnitetään kasvavassa määrin ”aktiiviseen ikääntymiseen” ja ”jatkettuun keski-ikään”, joihin liittyy elämän jatkuminen aktiivisena, tuottavana ja palkitsevana niin pitkään kuin mahdollista. Myöhempinä ikävuosina painotetaan enemmän ravintoa erityisesti ravintoaineiden saannin näkökulmasta.  Avainasioita ovat tällöin ”oikein syöminen” ja ”tasapainoinen ruokavalio”. Keski-ikää lähestyvät ovat aktiivisempia etsimään ravintolisien ja ruokailun kaltaisia keinoja paremman elämänlaadun varmistamiseksi ja dementian ja huonon näön kaltaisten, vanhuuteen liittyvien terveysongelmien välttämiseksi.
  • Perusta tieteessä: Kuluttajat kaipaavat lisääntyvässä määrin tieteellisiä todistuksia esitetyille terveysväitteille. Raaka-aineet ja tuotteet, joita koskevat väitteet ovat saaneet sääntelyviranomaisten hyväksynnän, saavat etua tästä esimerkiksi Euroopassa. ”Sääntely tarjoaa suuren mahdollisuuden” esim. EFSA:n hyväksymä väite (Lokakuu 2010): C-vitamiinin ja immuunijärjestelmän normaalin toiminnan ylläpidon välisen yhteyden toteamisesta on seurannut EFSA:n hyväksymien luuston terveyttä koskevien väitteiden määrän kasvu. Vaikuttavaksi raaka-aineeksi todettu kalsium hallitsee nyt tuotejulkistuksia.
  • Proteiinibuumi: Siinä missä teknologia ohjaa uusien kasvipohjaisten proteiinien kehitystä, kylläisyydentunnetta ja painonlaskua hakevat kuluttajat ohjaavat tätä trendiä. Lihattomat proteiinivaihtoehdot tulevat jatkuvasti suositummiksi.

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.