1.3 Miksi eurooppalainen lihan tarjontaketjusektori tarvitsee oman e-opetusalustan?

1_3Viimeaikaiset EU:n lihan tarjontaketjuihin liittyneiden lihatuotteiden väärien tuoteselosteiden nostattamat pelot ovat alleviivanneet sitä, että tarve parhaiden käytäntöjen soveltamiseen EU:n lihan tarjontaketjujen alalla ei koskaan ole ollut suurempi. Kuluttajat ovat huolestuneita ja meidän velvollisuutemme on pitää yllä mahdollisimman korkeaa laatua.

Tarjolla ei ole yhtään toista ILMAISTA verkkopohjaista tietolähdettä, johon lihan tarjontaketjun toimijoilla olisi pääsy. Mikä tärkeintä, suuri osa jakamastamme tiedosta keskittyy viestintään ja innovatiivisiin lähestymistapoihin. Irlannin, Suomen, Tanskan ja Espanjan liha-alan yrityksiä koskeneen koulutustarveanalyysin selkeä tulos on, että aikaa ei kannata tuhlata koulutukseen, joka suurimmaksi osaksi ei tarjoa olennaista tietoa. Koulutusmoduulimme ovat tarkkoja ja osuvia. E-oppimisalustamme myös vastaa siihen useimpien vastaajien esittämään toiveeseen, että koulutusohjelman suorittamisesta toivotaan saatavan jonkinlainen todistus/valtuutus.

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.