1.2. Liha-alan yritysten kohtaamat esteet

1_2a

Liha-alan yritykset kautta Euroopan kohtaavat samantyyppisiä esteitä:

1.2.1 Taloudelliset esteet

 • EU:n heikko taloustilanne on johtanut siihen, että kuluttajat haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ruokaostoksissa synnyttää haasteita, joihin lihan tarjontaketjun täytyy vastata.
 • Liha on edelleen perinteinen tuoteluokka, jonka innovaatioaste on matala verrattuna muihin tuoreen ruuan sektoreihin. (Bord Bia Ireland 2011). Uudet maut, mieltymykset ja uskontoon liittyvät valinnat muokkaavat myynnissä olevaa lihavalikoimaa.
 • Tuore SLMSC-koulutustarveanalyysimme, jossa tarkasteltiin liha-alan yrityksiä viidessä osallistujamaassa (Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Suomi ja Espanja) osoittaa, että 39% yrityksistä on kokenut laskua voittomarginaaleissaan viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä todennäköisesti heijastelee kuluttajakäyttäytymisen vaikutuksia Eurooppaa kohdanneen finanssikriisin aikana.
 • Irlanti (40%) ja Espanja (75%) ovat kokeneet suurimmat pudotukset kannattavuudessa, kun taas 50% suomalaisista yrityksistä raportoi tuottojen kasvaneen ja sijoittui huomattavasti keskimääräisten lukujen yläpuolelle.
 • Yksi syy kannattavuuden laskuun on myös karjan ja raaka-aineiden hintojen nousu samaan aikaan kun markkinat eivät ole sallineet myyntihintojen nostamista.
 • Jätteiden ja eläimistä syntyvien sivutuotteiden käsittelyn kalleus.
 • Kykenemättömyys siirtää kulukannan kasvua täysimääräisesti, mikä johtuu jälleenmyyjien markkinavoimasta, erittäin voimakkaasti kilpailluista markkinapaikoista ja kuluttajien hinnankorotuksiin kohdistuneesta vastustuksesta.1_2a
 • Ruuan turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät valvontakulut.
 • Monissa tapauksissa maaseutuyhteisöissä ja maatalousvaltaisissa talouksissa ei ole riittävää paikallista infrastruktuuria pienten lihakauppojen ja teurastamoiden määrän laskettua.
 • Säädösten tuomat haasteet – Vastikään voimaan tullut EU-säädös on ylimääräinen vaatimus ja este ruokayhtiöille, jotka jakelevat yli 50km päähän tuotantopaikasta. Heiltä vaaditaan tukkumyyntivaltuutusta, mikä monille pienyrityksille muodostaa ylimääräisen esteen ja kustannuksen yrityksen laajentamiselle alueille, joilla on enemmän asiakkaita.
 • Pääoman ja rahoituksen rajoitettu saatavuus
 • Ammatillisen ja yrityskehityskoulutuksen ja -opetuksen tarve lihasektorilla. Koulutuksen hinta on suuri este kaikissa maissa paitsi Suomessa, joka yleisesti panostaa koulutukseen.
 • Kuluttajakasvatuksen tarve

1.2.2 Kulurakenteen kasvu

 • Yksi syy kannattavuuden laskuun on myös karjan ja raaka-aineiden hintojen nousu samaan aikaan kun markkinat eivät ole sallineet myyntihintojen nostamista.
 • Jätteiden ja eläimistä syntyvien sivutuotteiden käsittelyn kalleus.
 • Kykenemättömyys siirtää kulukannan kasvua täysimääräisesti, mikä johtuu jälleenmyyjien markkinavoimasta, erittäin voimakkaasti kilpailluista markkinapaikoista ja kuluttajien hinnankorotuksiin kohdistuneesta vastustuksesta.
 • Ruuan turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät valvontakulut.

1.2.3 Matala innovaatioaste

 • Liha säilyy perinteinen luokka innovaatiotoiminta on vähäistä verrattuna muihin tuoretta ruokaa aloilla. (Bord Bia Irlanti 2011). Uusia makuja, makuja ja uskonnolliset mieltymykset muovaavat liha vaihtoehtoja myydään.

1.2.4 Paikallinen infrastruktuuri

 • Monissa tapauksissa maaseutuyhteisöissä ja maatalousvaltaisissa talouksissa ei ole riittävää paikallista infrastruktuuria pienten lihakauppojen ja teurastamoiden määrän laskettua.

1.2.5 Koulutuksen ja opetuksen tarve

 • Ammatillisen ja yrityskehityskoulutuksen ja -opetuksen tarve lihasektorilla. Koulutuksen hinta on suuri este kaikissa maissa paitsi Suomessa, joka yleisesti panostaa koulutukseen.
 • Kuluttajakasvatuksen tarve

1.2.6 Sääntelyn tuomat haasteet

 • Säädösten tuomat haasteet – Vastikään voimaan tullut EU-säädös on ylimääräinen vaatimus ja este ruokayhtiöille, jotka jakelevat yli 50km päähän tuotantopaikasta. Heiltä vaaditaan tukkumyyntivaltuutusta, mikä monille pienyrityksille muodostaa ylimääräisen esteen ja kustannuksen yrityksen laajentamiselle alueille, joilla on enemmän asiakkaita.

1_2

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.