Moduuli 1 – Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen

1.1 Mikä on paikallinen lihan tarjontaketju?

Paikallisiin lihan tarjontaketjuihin kuuluvat kaikki toimijat joiden kautta liha kulkee maatilalta loppukuluttajalle, mukaan lukien tavarantoimittajat, tuottajat, jalostajat, jakelijat ja kaupat.

mod1

Näiden ydinosatekijöiden lisäksi arvoketjuun kuuluvat sellaiset toimijat kuten:

  • valvojat,
  • kouluttajat,
  • eläinlääkärit,
  • jätehuolto,
  • alakohtaiset markkinointiorganisaatiot
  • edunvalvonnan organisaatiot

 

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.