Tavoitteemme on kirkas

SLMSC-hanke pyrkii edistämään lihanjalostajille ja teurastamoille suunnatun ammatillisen koulutuksen laatua sähköisellä oppimateriaalilla, joka perustuu Irlannissa kehitettyyn Lihaketjumestari-koulutukseen. Tavoitteena on lisätä pienten lihanjalostajien ja teurastamoiden tuotteiden ja palveluiden arvoa sekä lisätä alan yritysten kilpailukykyä voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla. Hanke voidaan jakaa neljään innovatiivisuutta ja kohderyhmän osallistumista korostavaan osaan:

  • Pienten eurooppalaisten lihanjalostajien ja teurastamoiden ongelmien ja pullonkaulojen tunnistaminen ja ymmärtäminen.
  • Olemassa olevien koulutusmateriaalien ja uusien materiaalien kokoaminen monikieliseksi, sähköiseksi koulutuspaketiksi. Paketin julkistamisen jälkeen sisältöjä kehitetään edelleen 2-4 kuukauden käyttäjäpalautejakson aikana.
  • Koulutuksen laadun ja käyttäjälähtöisyyden varmistaminen kohderyhmän joukossa toteutettavalla testijaksolla.
  • Koulutusmateriaalien laajan käyttöönoton varmistaminen huolellisella tulosten levittämissuunnitelmalla. Suunnitelman erityistavoitteena on luoda entistä vahvemmat siteet lihanjalostusteollisuuden ja ammatillisten koulutuslaitosten välille niin, että SLMSC-hanke ei jää pelkästään yhden sektorin aloitteeksi.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.