KOULUTUS Liha-alalle

Pienet lihanjalostajat halki Euroopan taistelevat olemassaolostaan monista eri syistä. Kysyntä heidän tuotteilleen on kuitenkin vahvaa!

Lihanjalostusyrityksillä on keskeinen rooli eurooppalaisissa lihatoimitusketjuissa, mutta silti monen yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky heikkenevät. Tämä johtaa liikevaihdon, työpaikkojen ja elämän laadun vähenemiseen.

SLMSC-hanke pyrkii kehittämään liha-alan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä tuottamalla sähköisen koulutusmateriaalin. Tavoitteemme on lisätä liha-alan tuotteiden ja palveluiden arvoa sekä näin turvata ja kasvattaa alan yritystoimintaa yhä kilpaillummilla markkinoilla.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.