Hanke lyhyesti

Euroopan pienet lihanjalostajat ovat vaikeuksissa monista eri syistä. Kysynnän vähäisyydestä ei kuitenkaan ole kysymys.  Pienet lihanjalostajat ovat tärkeitä, mutta suurin osa kärsii taloudellisesti minkä vuoksi työpaikat vähenevät ja elämänlaatu kärsii. Osa vaikeuksista johtuu ulkopuolisista syistä, mutta ottaen huomioon tämän hetkisen lihan kysynnän kasvun ja lähiruokatrendin, uskomme että  sisäiset esteet kuten innovointi- ja markkinointikyvyn puute muodostavat tärkeimmät pullonkaulat. Lainsäädäntömuutosten ja kuluttajien laatutietoisuuden kasvun myötä ammatillinen koulutus on keskittynyt elintarviketieteeseen, -teknologiaan ja -hygieniaan. Liiketalouden koulutus on joko liian yleispätevää tai kallista maaseudun pienyritysten näkökulmasta. Innovointiin ja markkinointiin keskittyvää koulutusta liha-alan toimijoille ei juurikaan ole.

Tavoitteemme on rakentaa dynaaminen nettipohjainen koulutusohjelma, joka vastaa suoraan EU:n pienteurastamojen tarpeeseen.

Tavoitteemme

  • Täydentää teurastamo- ja lihanjalostustyöntekijöiden ammattitaitoa, jotta saataisiin aikaan uusia innovaatioita ja parannettaisiin tuotteiden lisäarvoa.
  • Parantaa lähialueen lihanleikkaajien koulutuksen laatua kehittämällä dynaaminen koulutusohjelma, joka perustuu menestyksekkääseen Master Meat Circle-koulutusohjelmaan, joka on alun perin kehitetty Leader-hankkeessa Irlannissa.
  • Soveltaa alkuperäisen opetuksen sisältöä kulttuurillisesti, kielellisesti, pedagogisesti ja teknisesti sopivaksi koulutuskäyttöön, täydentää olemassa olevaa ammattikoulutusta ja kouluttaa uusi sukupolvi lihanleikkaajia.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.