Tietoa hankekumppaneista

SLMSC:n vahvuus ei ole pelkästään kekseliäässä tavassa kehittää pieniä liha-alan yrityksiä vaan hankkeella on myös monipuoliset ja kokeneet kumppaniorganisaatiot, jotka edustavat erikoistunutta liha-alan opistoa, yrityspalvelua, yrityshautomokeskusta, ruokapiirejä ja tuottajien keskusliittoa. Kumppanit tulevat viidestä EU-maasta, joilla on merkittävää lihanjalostusta.

Project Partners

Lead Partner

IRD Duhallow, Irlanti

Email: duhallow@eircom.net
Web:www.irdduhallow.com

Vuonna 1991 perustettu IRD Duhallow puolustaa maaseudun talouskehitystä ja on vahva pellosta pöytään -ruokaketjun kannattaja. Kehitysorganisaatio toimii sekä paikallisesti että EU:n tasolla. IRD tekee aloitteita ja toteuttaa erilaisia EU:n ja kansallisia kehitysohjelmia mm. LEADER, sosiaali- sekä seudulliset ohjelmat. IRD:ssa on 14 työntekijää ja 7 tarkastajaa, jotka valvovat yli 90 työntekijää. IRD pitää tärkeänä laajaa maaseutuyritystoimintaa johon kuuluu opetus ja ohjaus, uusien työpaikkojen luominen ja taloudellinen tuki. Yrityksellä on hyvät yhteydet FAS:n eli kansallisen työssäoppimisjärjestön ja Teagasc:n  kanssa,  joka puolestaan on Irlannissa johtava liha-alan kouluttaja. Sillä on laaja EU-verkosto ja se on arvostettu kansallisten ja EU:n maaseudun kehitysohjelmien edistäjä.

Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen –  (the Danish Meat Trade College)

Email:  kaw@ucr.dk
Web:  www.ucr.dk

Tanskan lihateollisuusopisto (DMTC) on itsenäinen opetus- ja koulutuskeskus, joka on perustettu vuonna 1964 tarkoituksenaan kouluttaa Tanskan liha-alan toimijoita. DMTC tarjoaa ammattikoulutusta sekä aikuisopetusta. DMTC:llä on oma opetus- ja tutkimusteurastamo, luunpoistohuoneet, oma myymälä ja kokeellinen jalostus- ja tuotantolinja. DMTC suunnittelee ja toteuttaa Tanskan lihateollisuuden koulutuskokonaisuuksia. Perustutkinto-opiskelijat tulevat pääosin EU-maista. DMTC oli yksi liha-alan nuorten johtajien koulutusohjelman suunnittelijoista, jota parhaillaan toteutetaan Irlannissa ja Iso-Britanniassa. DMTC työllistää 250 henkeä, heistä 100 on erikoistuneita opettajia.

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (Spain)

Email:  jrperis@launio.org
Web: www.laujrperis@launio.orgnio.org

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia (La Unió) on johtava maataloustuottajien keskusliitto Valencian itsehallintoalueella Espanjassa. Liitto on perustettu v. 1997 ja sillä on toimistoja kautta koko itsehallintoalueen. La Unio edustaa yli 12 000 jäsentä ja pyrkii vaikuttamaan politiikassa ja tarjoamaan teknistä apua ja koulutuksia. La Unio on parhaillaan kehittämässä tuottajien, teurastamoiden ja lihanjalostajien palvelupakettia Castellossa ja läheisessä kansallispuistossa, joka soveltuu karjan kasvatukseen.

La Unió perusti vuona 2000 IVIFA säätiön (The Valencian Institute for training and research in agri-environment), jolla on vahvat linkit yliopistojen tutkimus- ja kehitysympäristöihin. IVIFA on myös mukana kansainvälisessä maatalousalan koulutusverkostossa.

Joutsenten Reitti LAG (Finland)

Email: petri.rinne@joutsentenreitti.fi
Web: www.joutsentenreitti.fi

Joutsenten reitti -kehittämisyhdistys tukee maaseudun alhaalta ylöspäin -kehittämistä lounaisessa Suomessa Sastamalan, Hämeenkyrön, Huittisten ja Punkalaitumen kunnissa osana EU:n LEADER-ohjelmaa. Alkutuotannon osuus alueen työpaikoista on 17 % ja varsinkin sikatalous on vahvaa. Lihanjalostusyrityksiä alueella on suurista teollisuusyrityksistä pieniin perheyrityksiin.

Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelmaan kuuluu pienten liha-alan yritysten toiminnan tukeminen. Yhdistys jakaa kumppaniverkostossa omat parhaat liha-alan kehittämiskäytäntönsä. Esimerkiksi Huittisten kaupunki on aktiivisesti markkinoinut alueensa porsaanlihan tuotantoa, mm. isännöimällä  vuosittaiset sikajuhlat ja kehittämällä Huittinen-menun paikallisiin ravintoloihin.

Joutsenten Reitti LAG works as the rural development LEADER development association of Sastamala, Hameenkyro, Huittinen and Punkalaidun municipalities in SW-Finland. Primary production counts for 17 % of the local jobs and the region hosts the biggest pork meat production centre in Finland. Also the biggest meat-processing companies are present in the region, together with numerous family-based businesses that often find their market niches in organic production.

Momentum Marketing Services Ltd (Ireland)

Email: info@momentumconsulting.ie
Web: www.momentummarketing.ie

Momentum Marketing Services (MMS) on dynaaminen markkinointiyhtiö, jolla on laaja kokemus elintarvikealalta. FETAC- ja FÁS-sertifioitu koulutusorganisaatio tunnetaan markkinointiin, myyntiin, brändin luontiin, tuotekehitykseen, innovointiin ja verkottumiseen liittyvistä koulutus- ja konsultointipalveluistaan. Vakituista henkilökuntaa täydentää ulkopuolisten erityisasiantuntijoiden verkosto.  Yhtiö kouluttaa vuosittain yli 200 yritystä, ja osana Master Meat Circle -hanketta se auttoi yli 50 pientä liha-alan yritystä ja 120 työntekijää kehittämään yritysten markkinointimateriaaleja. MMS on tehnyt tiivistä yhteistyötä IRD Duhallowin kanssa myös tämän koulutushankkeen käynnistämiseksi.

IVIFA Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental (Spain)

Email: telous@upvnet.upv.es
Web: www.ivifa.org

IVIFA on säätiö joka perustettiin vuonna 2000. Perustaja oli maataloustuottajien keskusliitto La Unió yhdessä maaseudun kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.  IVIFA:lla on hyvät yhteydet yliopistomaailmaan erityisesti Valencian itsehallintoalueella. IVIFA:n perustehtävänä on edistää elintarvikealan koulutusta, tutkimusta ja tiedonsiirtoa maailmanlaajuisesti. Säätiö toimii välittäjänä tutkimuksen ja ruohonjuuritason välillä. IVIFA:lla on aktiivista julkaisutoimintaa, tapahtumatarjontaa ja omaa maatalouspolitiikan, luomutuotannon ja osuustoiminnan tutkimusta.

Satafood Development Association (Finland)

Email:jari.lehmusvaara@satafood.net
Web: www.satafood.net

Satafood on alueellinen elintarvikealan yhteistyö- ja kehittämisverkosto Huittisista Lounais-Suomesta. Sen päätehtävänä on kehittää elintarvikealan yrityksiä, tarjota ympäristöalan palveluita sekä lisätä yritysten ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Sianlihatuotannon merkitys Satafoodin toimialueella on suuri. Alueella kasvatetaan myös puolet Suomen broilereista ja kalkkunoista. Satafoodin pääosaamisalueet ovat uusien elintarvikkeiden kehittäminen erilaisista raaka-aineista sekä ympäristökehitys. Yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen läpi koko tuotantoketjun on tärkeä Satafoodin kehittämisprioriteetti

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.