5.6 Selvevaluering quiz 5

1. Hvilke af følgende udsagn opsummerer bedst innovation?

 
 
 

2. Forretningsmæssig innovation kan opnås på tre overordnede måder. Hvilke af følgende er IKKE en form for innovation?

 
 
 

3. Der findes mange måder at innovere kødforsyningskæden på. Hvilke af følgende er IKKE en af disse måder?

 
 
 

4. Små forbedringer i måden, du fører forretning på, kan have en betydelig indvirkning på din innovation. Hvilke af følgende småændringer anbefaler vi IKKE?

 
 
 

5. Nøglen til fremtidig vækst og rentabilitet er at skabe en innovativ kultur i forretningen. Hvilke af følgende fremgange anbefaler vi?

 
 
 

 

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.