4.7 Selvevaluering quiz 4

1. Hvilke af følgende er den anbefalede metode til udvikling af nye fødevareprodukter?

 
 
 

2. Hvilke af følgende er IKKE en observationsteknik?

 
 
 

3. Hvilke af følgende er den korrekte definition af akronymet SCRAMPER?

 
 
 

4. Hvilke af følgende er IKKE et velkendt problem i produktudviklingsprocessen?

 
 
 

5. Et produktkoncept udgør en potentiel løsning på et problem eller opfylder et behov, som potentielle forbrugere har. En konceptbeskrivelse kan udformes på tre forskellige måder – hvilke af følgende er IKKE en af disse tre måder?

 
 
 

 

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.