Introduktion – Sådan bruges dette kursus

Et praktisk læringsværktøj til brug for udviklingen af din forretning

Introduktion

toolkit_red

Små kødproducenter over hele Europa kæmper af forskellige grunde for at overleve. Mangel på efterspørgsel efter deres produkter er dog ikke årsagen hertil. Producenterne spiller en vital rolle i den europæiske kødproduktforsyningskæde, men alligevel imødegår flertallet en nedgang i såvel profit som konkurrenceevne, hvilket resulterer i tab af indkomst og job samt en forringet livskvalitet. Nedgangen skyldes bl.a. eksterne faktorer, men vi mener – givet den fortsatte vækst i kødbranchen samt stigningen af forbrugerpræferencer for lokale fødevarer – at interne forhindringer såsom en på kort sigt driftsmæssig fokus, kombineret med mangel på innovation og markedsføringsevner, begrænser væksten for lokale producenter af kødprodukter.

Effekten af lovgivningsmæssige ændringer i landbrugsfødevarebranchen har sammenlagt med talrige forbrugsforskrækkelser betydet, at anerkendte praktisk orienterede erhvervsuddannelser i mange EU lande nu har fokus på fødevarevidenskab, -teknologi, -hygiejne samt efterlevelse af lovgivningen. Uddannelsen i forretningsudvikling anses for at være for generisk, for overvældende eller for omkostningstung for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), beliggende i landdistrikter. Der tilbydes meget få, hvis overhovedet nogen, specifikke kurser i innovation og markedsføring, som er relevante for kødbranchen. Dette EU-baserede Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme har for øje at tage fat på disse problemstillinger.

Fordelene ved at gennemføre e-læringsprogrammet

  • GRATIS adgang til branchespecifikke uddannelsesmaterialer med særlig fokus på innovative tilgange og bedste praksis fra hele EU.
  • Behovsanalysen har tydeliggjort, at den eksisterende udviklingsuddannelse er for generisk, for overvældende og for dyr (tid og penge) for SMV’er i landområderne.
  • Platformen er lettilgængelig og indeholder mange øvelser og skabeloner, som du nemt kan tilpasse din forretning.
  • Du får mulighed for at teste din viden og opnå certificering, hvis du gennemfører hele e-læringsprogrammet.

 Sådan bruger du SLMSC-værktøjet

Denne e-læringsplatform kan bruges på mange måder. Du kan vælge at gennemgå delene 1-5 i rækkefølge, eller du har måske kun behov for en eller få af delene. Hvis du virkelig vil have glæde af platformen, foreslår vi, at du begynder med Del 1 og fortsætter derfra.

SLMSC-programmet kan opdeles i fem komponenter:

Modul 1 – ”The big picture” – forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder

Modul 2 – Din vejviser til at tiltrække flere kunder – sådan sælger du mere kød

Modul 3 – Sådan opbygger du en topmoderne slagterforretning

Modul 4 – Forny din forretning – Gør det, du er god til, bedre!

Modul 5 – Nye produkter = ny profit.

 

Følgende er de minimale drifts / software krav for at foretage den SLMSC kursus.
Adobe Reader v6 eller højere, Word 2007, Javascript aktiveret browsere, Internet Explorer 7, Google Chrome, Safari, Firefox

next1

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.