5.3 Forskellige typer af innovation i kødproduktforsyningskæden

5_3

Der er mange måder at være innovative på i kødproduktforsyningskæden…

  • [1]”Vi-vil-også”-produkter (efterlignelse af eksisterende produkter)
  • Omplacering af eksisterende produkter
  • Nye former af eksisterende produkter (ændringer i opskrift eller udseende)
  • Ændring af eksisterende produkter (ny opskrift for at forbedre sanseindtryk, nedsætte omkostninger eller erstatte ingredienser, som er svære at finde mv.)
  • Ny emballage på eksisterende produkter
  • Innovative produkter (ændringer til produkter af andre grunde end ovenstående)
  • Kreative produkter (helt nye produkter, som aldrig er set tidligere)
  • Nye veje til markedet.


[1] Linnemann et al. (2006)

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.