5.2 Typer af innovation

Innovation opnås på tre måder:

 • Trinvis innovation
  Små, men meningsfulde, forbedringer til din forretnings produkter og processer. Disse er ofte de “nye og forbedrede” innovationer, som vi ser dagligt: forbedret emballage, mindre spild, forbedret forsyningskæde, større/mindre størrelses- og omkostningsmæssige reduktioner.
  Sådan innovation er tydelig at se for kunden, og det er vigtigt, at en forretning ikke kun er innovativ, men også fortæller kunderne om forbedringerne.
  Hvilke tre trinvise innovationer har du sat i værk inden for de sidste to år?
 • Banebrydende innovation
  En meningsfuld ændring i den måde, du fører forretning på, som giver forbrugerne noget helt nyt (gå længere end “ny og forbedret”). Banebrydende innovation giver forretningen en stor konkurrencefordel i en periode – men den periode, hvor man kan holde fast i sådan en fordel, bliver kortere og kortere.
  Har du introduceret banebrydende innovation inden for de sidste to år?
 • Forvandlende innovation
  Som regel introduktionen af en proces- eller teknologiændring, som forvandler forretningens produkter, eller måde forretningen kører på. Denne form for innovation er meget sjælden

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.