4.6 Markedstestning

4_6

Produktidéer, der klarer sig frem til modul 4.5, er klar til at blive testet som rigtige produkter. I nogle tilfælde er den tidligere testning (koncepttestningen) tilstrækkelig, og man springer markedstestning over og introducerer idéen som et fuldt ud markedsført produkt. I andre tilfælde ønsker man mere information fra en større gruppe, før man går videre til at sende produktet på markedet – altså kommercialiseringen.

De mest almindelige former for markedstestning stiller produktidéen til rådighed for en mindre udvalgt gruppe (f.eks. en by), hvor man så benytter den fulde markedsføringsindsats. I nogle tilfælde skal den ansvarlige for markedsføringen arbejde meget hårdt for at få produktet på testmarkedet – de supermarkeder, som skal sælge produktet, skal overtales til at erstatte de produkter, de har på hylderne, med dit.

Hvis markedstestningen viser gode resultater, er produktet klar til at blive introduceret på et større marked. Nogle vælger at introducere deres produkter i faser. På den måde kan man køre produktionen op på en mere kontrolleret måde og fintune markedsføringsmikset, samtidig med at produktet sendes til nye områder.

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.