4.5 Produktudviklingen påbegyndes!

4_5

Nu hvor du har en klar forståelse af, hvad forbrugerne ønsker, er din største udfordring at sikre dig, at produktopskriften og -udformningen faktisk dækker forbrugernes behov og lever op til deres forventninger. Du skal derfor holde tæt kontakt til dine kunder gennem udviklingsprocessen. Kunderne kan hjælpe dig, bl.a. ved at give dig værdifuldt feedback før det næste trin i processen.

Fødevarevidenskab, og især sansemæssig fødevarevidenskab, spiller en stor rolle i produktudvikling. Sansemæssig vurdering er vigtigt i udviklingsprocessen – det er en videnskabelig metode til at fremkalde, måle, analysere og tyde det, man sanser (syn, duft, berøring, smag og hørelse).  En produktprøve eller en prototype udvikles for at teste visse egenskaber som f.eks. smag, mørhed, farve, form og duft. Næste skridt er typisk laboratorietests vedrørende holdbarhed, emballagemuligheder og næringsværdi.

Problemer, du kan støde på i produktudviklingen:

  • Mangel på engagement (penge, tid, ansatte, ledelsens støtte)
  • Dårlig styring (mangel på strategisk planlægning, mangel på koordination, ingen støtte til ansvarshavende, bureaukrati, uerfarenhed)
  • Dårlig organisationsstruktur
  • Mangel på motivation blandt projektets deltagere – ofte modtager disse ingen defineret økonomisk belønning.

Produkttestning

Her kan du finde produkttestningssoftware (på engelsk): http://qpc-toolbox.org/product-testing, der kan hjælpe dig med at se for dig, hvordan produkter relaterer til hinanden, hvad forbrugere foretrækker, og hvad der motiverer forbrugernes valg.

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.