4.3 Idégennemgang

Idégennemgang er den proces, hvor man sammenligner nye produktidéer for at udvælge de idéer, der er mest lovende for ens forretning.

Det er vigtigt at nedsætte antallet af idéer. Ikke alle idéer er relevante for din forretning. For at du kan fravælge de knap så gode idéer, skal du evaluere alle idéer ud fra samme kriterier – f.eks. om idéen er et strategisk match, teknisk sværhedsgrad og markedsmuligheder. Begrænsede ressourcer gør det svært at producere flere produkter ad gangen, og en god idégennemgang gør udviklingsprocessen mere fokuseret og øger chancen for succes.

Idégennemgangen hjælper dig med at nedsætte antallet af idéer til et antal, du kan have med at gøre. Fra disse idéer kan din forretning så udvikle prototyper. Målet er at nedsætte antallet af idéer uden af fjerne ”potentielle diamanter”. Derfor er det også vigtigt at huske på to potentielle risici:

 

 • Dropper du idéer for tidligt, kan du gå glip af gode muligheder.
 • Udvikler du de forkerte idéer, kan du spilde ressourcer (tid og penge) – og du kan endda sætte dine andre aktiviteter på spil.

4.3.1 Dybdegående gruppegennemgang

Trin A: Beskriv idéerne

 • Sæt alle idéer op på en væg (eller en tavle)
 • Giv hver person en overstregningstusch og vælg så hver især de idéer, I mener, har potentiale.
 • Arbejd videre med 10-20 udvalgte idéer:
  • Sørg for, idéerne er baseret på et forbrugerbehov
  • Skriv historier ned om forbrugernes oplevelse af idéen/konceptet
  • Tænk over, hvad der kan være af problemer og mulige løsninger på disse
  • Prøv at udarbejde en trin-for-trin-plan for, hvordan I vil udvikle og markedsføre idéen (for mere information, se længere fremme)
 • Sæt idéen – inklusive historier, plan mv. – op på væggen.

 

Trin B: Gennemgå idéerne

 • Giv alle et klistermærke, f.eks. rød, som I hver især kan klistre på den idé, I helst vil arbejde videre med.
 • Giv alle et andet klistermærke, f.eks. gul, som I hver især kan klistre på den idé, I tror, vil klare sig bedst.
 • Giv alle et tredje klistermærke, f.eks. grøn, som I hver især kan klistre på den idé, I tror mest på.
 • Giv alle et fjerde klistermærke, f.eks. blå, som I hver især kan klistre på den idé, som I mener, vil være vigtigst for forretningen.
 • Tildel en bestemt person ansvar for hver idé. Idéer, som ikke har en person tilknyttet, bør gå i glemmebogen. I kan så bruge de farvede klistermærker til at afgøre, hvilke idéer I vil gå videre med, hvilke I vil afvise, og hvilke I vil tage fat på først. De idéer, der har fået mange klistermærker, vil have nemmere ved at blive succesrige, fordi flere ønsker at arbejde med dem. I bør derfor begynde med disse idéer.

 

4_3

4.3.2 Mængdemæssig gennemgang

Her fastlægger I de vigtige egenskaber, I skal bruge til at evaluere idéerne.

Mulighed 1:

 • Giv egenskaberne point fra 1-10, hvor 10 er lig med ”vigtigst”.
 • Giv hver idé point i forhold til hver egenskab (10 = god pointscore i forhold til en given egenskab, f.eks. smag).
 • Udvælg de idéer, der har fået flest point.

Mulighed 2:

 • Fastslå resultater af udvikling af idéerne og ranger disse i forhold til sandsynlighed og vigtighed.
 • Tildel hver idé point i forhold til, hvor sandsynligt det er at opnå resultatet – og vigtigheden af at opnå det.
 • Udvælg de idéer, der har fået flest point.

 

pig-on-spit

next1 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.