4.2 Idégenerering

Den kreative proces, hvor man kommer på, udvikler og kommunikerer nye idéer.

lights

Idégenerering handler om at komme på og indsamle nye idéer. Det gælder om at være kreativ og komme på så mange idéer som muligt. Læg skepticisme og kritik til side og ladkreativiteten blomstre. Målet er at åbne op for alle nye tanker, at tænke uden for boksen og at søge efter alternativer. Ingen idé er en dum idé på dette tidspunkt!

Du kan gøre brug af de følgende teknikker:

4.2.1 Idégenereringsteknikker

 • Rollespil:
  Denne teknik opfordrer til, at du sætter dig selv i en andens sted. Hvad tror du, en anden person ville tænke om et specifikt produkt/problem. Denne proces hjælpes på vej af en række af spørgsmål, der gør det nemmere for dig at sætte dig i en andens sted og se verden gennem den persons briller.
 • Brainstorme:
  Brainstorme er en teknik, hvor en gruppe forsøger at finde en løsning på et specifikt problem ved spontant at komme op med en liste af idéer. Det er afgørende at have en god energisk gruppeleder.

Regler:

 • En samtale ad gangen
 • Gerne vilde idéer
 • Målet er mange idéer
 • Vær visuel
 • Hold fast i emnet
 • Byg videre på andres idéer
 • Vent med at dømme – INGEN blokering af idéer.
 • Ønsketænkning:
  Hvad ønsker du? Hvad finder du appellerende? Formålet med denne teknik er at fastslå/forestille sig den perfekte løsning/det perfekte scenarium/produkt. Når det er beskrevet, skal man analysere, om det er muligt eller ej.
 • Find trenderne og konsulter eksperterne

Snak med de mennesker, der er med på trenden. Nye idéer kommer til, hvis du lader dig inspirere af følgende kilder:

 • Eksterne kilder: kunder, fokusgrupper (forbrugere), konkurrenter, leverandører, messer, publiceret information, brancheblade, konsulenter, universiteter, regeringen og lovmæssige reguleringer.
 • Interne kilder: interne R&D-afdeling, ansatte, gamle idéer, du har smidt i skraldespanden, klagesystemer, kundeservice og sælgere.
 • Påtaget egenskab:

Dette er en anderledes teknik. Den tvinger dig til at se problemet fra en anden vinkel. Du skal tænke på noget tilfældigt, f.eks. en ting, og skrive dets egenskaber ned. Når listen er færdig, glemmer du det tilfældige og bruger listen til at løse dit oprindelige problem.

 

 

4.2.2 Tilfældige ord og billeder

Tilfældige ord og billeder er to kreativitetsteknikker, som tvinger dig til at tænke på en anden måde og nå frem til anderledes løsninger. Før du bruger denne teknik, bør du fastlægge dit problem. Formuler det som et spørgsmål, vær konkret og kortfattet (8-10 ord). Og tag kun fat i et problem ad gangen. Formålet med denne teknik er at løfte dig ud af problemet, så tilfældige ord og billeder er hjælpsomme. Definer problemet, forbind det med tilfældige ord og billeder og opnå en ny forståelse; hele processen fremmer en løsning på problemet eller som minimum en ny måde at gøre tingene på.

Tilfældige billeder kan skabe en forbindelse, som kan hjælpe dig med at løse et problem eller komme på idéer til nye måder at gøre ting på. Når du kigger på det tilfældige billede, skal du tænke over, hvordan billedet kan forbindes til dit problem. Skriv alle forbindelser ned. Der er ingen rigtige eller forkerte svar – alle idéer er brugbare.

 

4_2

4.2.3 SCRAMPER-teknikken

SCRAMPER-teknikken tvinger dig til at tænke uden for boksen ved hjælp af et sæt målrettede udfordrende spørgsmål, der foreslår ændringer af det, som allerede er. Teknikken handler om spørgsmål, som man ikke normal ville stille.

SCAMPER er ordforkortelsen (på engelsk) for:

S = Erstat: Overvej at erstatte produktet eller processen med noget andet. Erstatning kan give dig nye idéer. I øvelsen kan du ændre ting, steder, procedurer, mennesker, idéer og følelser.

C = Kombiner: Tænk på måder, hvor du kan blande to eller flere produkter eller processer for at opnå en synergieffekt.

A = Tilpas: Tænk på måder, hvor du kan ændre det, som allerede er (f.eks. egne produkter).

M = Forstør: Tænk på måder, hvor du kan forstørre eller endda overdrive dit produkt eller en del af det. Dette vil øge den værdi, produktet tænkes at have, eller give dig indsigt i, hvilke dele/ingredienser der er vigtigst.

P = Brug: Tænk over, om produktet kan være nyttigt på en anden måde, eller om det kan genbruges.

E = Udelad: Overvej at fjerne dele af/ingredienser fra hele produktet. Gør det mere simpelt, gør det mindre eller fjern dele, så du kun har det vigtigste tilbage.

R = Vend eller arranger igen: Overvej, hvad der ville ske, hvis processen og/eller produktet virkede omvendt eller blev produceret/fungerede i en anden rækkefølge.

MERE INFORMATION:

http://litemind.com/scamper-tool/ – tilfældige SCAMPER-spørgsmål og ord.

http://litemind.com/scamper/ – næsten 60 SCAMPER-spørgsmål, opdelt i sektioner og med tilsvarende ord.

 

4_2_scamper

 

 

next1

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.