1.2 Forhindringer for aktører i kødbranchen

1_2a

Alle europæiske aktører i kødbranchen mødes af samme forhindringer:

1.2.1 Økonomi

 • Europas svækkede økonomi har ført til et øget forbrugerfokus på at opnå værdi for pengene, og en ændring i forbrugeradfærden udfordrer nu aktørerne i kødproduktforsyningskæden til at agere.
 • 1_2aVores nylige SLMSC-uddannelsesbehovsanalyse af aktører i kødbranchen i de deltagende fire lande (Irland, Finland, Danmark og Spanien) viser, at 39 % af virksomheder har oplevet en nedgang i profitmarginer over de sidste to år. Dette er højst sandsynligvis et billede på resultatet af forbrugernes adfærd i løbet af den finansielle krise.
 • Irland (40 %) og Spanien (75 %) har oplevet den største nedgang i rentabilitet, alt mens 50 % af finske virksomheder beretter om øget profit og udviser vel over gennemsnitlige tal.

1.2.2 Øget omkostningsgrundlag

 • En grund til den nedadgående rentabilitet kan findes i den stigende pris på kvægbesætninger og råmaterialer, hvor markedet ikke har tilladt en tilsvarende stigning i salgspriser.
 • Den store omkostning, der er forbundet med affaldshåndtering og animalske biprodukter.
 • En manglende evne til at fuldt ud at videreføre stigninger i omkostningsgrundlaget grundet detailhandleres markedsstyrke, et yderst konkurrencepræget marked og forbrugermodstand over for øgede priser.
 • Reguleringsmæssige omkostninger, forbundet med fødevare- samt miljømæssig sikkerhed.

1.2.3 Lav grad af innovation

 • Kød hører fortsat til i en traditionel kategori med en lav grad af innovation i forhold til andre friskvaresektorer (Bord Bia Ireland 2011). Og nye smagsvarianter og religiøse præferencer er med til at forme det udvalg af kødprodukter, som supermarkederne sælger.

1.2.4 Lokal infrastruktur

 • I mange landdistrikter samt landbrugsmæssige økonomier ses en mangel på lokal infrastruktur, idet antallet af små slagterbutikker samt slagterianlæg er faldet.
 • Begrænset adgang til kapital og refinansiering af kapital.

1.2.5 Behov for uddannelse og praktisk træning

 • Behov for uddannelse og kurser i kødbranchen, praktisk orienterede såvel som inden for forretningsudvikling. Omkostningen hertil udgør en væsentlig barriere, med undtagelse af i Finland hvor uddannelse allerede prioriteres.
 • Behov for oplysning af forbrugerne.

1.2.6 Udfordringer forbundet med EU-regulering

 • Den udfordring, der er forbundet med regulering; en EU-regulering, der for nylig er trådt i kraft, udgør et øget krav til samt en øget barriere for fødevarevirksomheder, som distribuerer produkter længere end 50 km fra deres produktionssted. Virksomhederne skal have en engrosautorisation, hvilket for mange små virksomheder udgør en ekstra hindring samt omkostning, idet forretningen skal udvides til områder med flere forbrugere.

1_2

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.