Modul 1: “The big picture” – forståelse af lokale kødproduktforsyningskæder

1.1      Hvad forstår vi ved en lokal kødproduktforsyningskæde?

Lokale kødproduktforsyningskæder inkluderer alle spillere på markedet, som har med kødet at gøre, fra det forlader landmanden til det ender hos forbrugeren, heriblandt leverandører, producenter, forarbejdningsvirksomheder/slagterier, distributører samt markedet som helhed.

1-1

I tillæg til ovenstående indeholder forsyningskæden interessenter som f.eks.:

  • kontrolmyndigheder
  • instruktører
  • dyrlæger
  • affaldshåndteringsvirksomheder
  • sektorspecifikke markedsføringsorganer
  • interesseorganisationer.

 

next1

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.