Kødet har brug for SLMSC

Lad det være klart … over hele EU er kødproduktion & forarbejdningsindustrien af ​​afgørende betydning både med hensyn til omsætning og beskæftigelse. Slagterier spiller en central rolle i kødets forsyningskæden, men de lukker ned hurtigt, er faldet fra 1000 til omkring 200 i Irland i de sidste 20 år, med lignende tendenser i England, Danmark, Finland og Spanien. Hvis ikke de lukker, står langt de fleste over for en nedgang i overskuddet og deres konkurrenceevne, hvilket fører til tab af indkomst og beskæftigelse. Herudover kan det være vanskeligt at sikre ny beskæftigelse for personalet på arbejdsmarkedet, da virksomhederne ofte er beliggende i landdistrikter. Faldet skyldes til dels eksterne faktorer: stringent international lovgivning, dominans af multinationale detailhandlere, forbrugernes stigende krav til kvalitet og kontrol fra forskellige grupper vedr. ernæringsmæssige / miljømæssige aspekter. Men kødsektoren fortsætter med at vokse (f.eks +2% i Irland i 2008), og der er en stærk forbrugerpræference for lokalt producerede fødevarer. Interne forhindringer – kortsigtet ledelsesfokus og mangel på færdigheder i forretningsudvikling i en sektor der i høj grad er fokuseret på de tekniske og driftsmæssige krav – begrænser også sectorens vækstpotentiale.

Klare behov for træning og uddannelse

SLMSC teamet har identificeret 200 ledere i kødbranchen, der servicerer en leverandør kreds af over 2.500 landmænd, 68% af virksomhederne i undersøgelsen mente, at  uddannelse er afgørende for at forblive konkurrencedygtige.

Begrænset samarbejde til dato mellem slagterierne og  tekniske skoler

Der er kun få organisationer eller initiativer, der bygger bro mellem ekspert slagteri viden og tilbud om praktisk orienteret erhvervsuddannelse. SLMSC Projektets mål er at være den bro !  I kødforarbejdningssektoren, har de sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer og den store mængde af lovgivning stillet enorme udfordringer, der trækker virksomhedernes fokus indad og hæmmer innovation.

Erhvervsskoler generelt se kødindustrien som en råvareindustri med ringe mulighed for produkt differentiering. Vores danske partner er som brancheskole unikt fokuseret på dette emne.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.