Vores mål er klart

SLMSC har til formål at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelse til rådighed for lokale slagterier og kødforædlingsvirksomheder ved at udvikle et dynamisk kursus, baseret på det vellykkede Master Meat Circle kursus, udviklet under LEADER-programmet i Irland. Det overordnede mål er at gøre det muligt for små slagterier, slagtere og kødforædlingsvirksomheder at tilføje øget værdi til deres produkter og tjenester for at kunne overleve og trives i et stadig mere konkurrencepræget marked. Konkret er der i projektet 4 mål, med et klart fokus på innovation og involvering af målgruppen:

  • Opnå en dybtgående forståelse af de barrierer og problemer, som slagteriet & den lokale kødforarbejdningssektor i Europa
  • Tilpasning af eksisterende undervisningsmaterialer og supplere med nye materialer til at skabe et nyt, flersproget, online-kursus, Partnerne foreslår at producere et e-learning kursus, der skal følges over en periode på 2-4 måneder med dynamisk brugerinteraktion.
  • At sikre uddannelses  kvalitet og lydhørhed over for behov, ved at udføre en grundig testproces med målgruppens brugere.
  • Sikre en udbredt indførelse og anvendelse af uddannelsen efter lanceringen ved at gennemføre en omfattende udbredelses og implementeringsplan. Det specifikke mål for formidlings planen er at skabe stærkere bånd mellem slagteri industrien og erhvervsskoler, så SLMSC ikke er en engangsinitiativ.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.