Om projektet

Små kødproducenter i hele Europa kæmper for at overleve af en række forskellige årsager. Men manglende efterspørgsel efter deres produktion er ikke en af ​​dem! De spiller en central rolle i den europæiske kødet forsyningskæde, men langt de fleste ar konfronteret med fald i indtjening og konkurrenceevne, der resulterer i tab af indkomst, job og livskvalitet. Faldet skyldes til dels skyldes eksterne faktorer, men i betragtning af den fortsatte vækst i kødsektoren og i forbrugernes præferencer for lokale fødevarer, mener vi, at de interne barrierer, en kort tidshorisont, fokus på driften, kombineret med mangel på innovations og markedsførings færdigheder – begrænser væksten for den lokale kødindustri. Effekten af ​​lovændringer i fødevarebranchen oven i adskillige forbrugerskrækkampagner, har betydet, at mange, eksisterende godkendte EUD kurser fokuserer på fødevare videnskab, teknologi, hygiejne og overholdelse af regler. Eksisterende forretningsudvikling uddannelse opfattes som alt for generisk, for overvældende eller for dyrt i form af tid og penge for landdistrikternes små og mellemstore virksomheder. Der er ringe eller ingen specifik uddannelse for innovation eller markedsføring for kødsektoren, der er tilgængelig for dem.

Vores mål er at opbygge en dynamisk online-læringsplatform, der direkte tilgodeser behovene i EU-kødsektoren.

Vores mål

  • supplerere de tekniske færdigheder hos medarbejdere  i slagteri – og kødforarbejdning sektoren med tværgående kompetencer inden for innovation og skabelse af merværdi.
  • forbedre kvaliteten af ​​uddannelse af lokale producenter af kødprodukter ved at udvikle et dynamisk kursus baseret på den vellykkede  ” Master Meat Circle – Få kødindustrien i landdistrikterne til at trives”, oprindeligt udviklet under LEADER-programmet i Irland.
  • tilpasse det oprindelige kursusindhold for at gøre det kulturelt, sprogligt, pædagogisk og teknologisk egnet til brug for en fleksibel uddannelses ressource, der kan supplere de eksisterende faglige kurser for en ny generation af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i kødindustrien.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.