Om partnerne

SLMSC styrke ligger ikke kun i sin innovative tilgang til opkvalificering af små og mellemstore virksomheder, men i mangfoldighed og erfaring blandt partnerne i projektet, herunder en uddannelsesinstitution specialiseret i uddannelse af kødinidustrien, virksomhedsudviklingskonsulenter, et virksomhedsudviklingscentre med speciale i fødevarer, innovation og erhvervsuddannelse, et fødevarenetværk og en landbrugsforening, alle fra 5 EU-lande med betydelige kødproduktion.

Project Partners

Lead Partner

IRD DUHALLOW – Ireland

Email:duhallow@eircom.net
Web:www.irdduhallow.com

IRD Duhallow er Etableret i 1991 og er en kompetent organisation med fokus på udvikling af landdistrikternes økonomi, hvor der lægges stor vægt på forsyningskæden af landbrugsprodukter. Både på lokalt og på europæisk plan tager IRD initiativ til et væld af EU og nationale udviklingsprogrammer, herunder Leader programmet, social integration, offentlig transport i landdistrikter og sociale økonomi-programmer. IRD Duhallow har en kerne af medarbejdere på 14 med yderligere 7 projektledere, der har ansvar for supervisering af 90 medarbejdere. Der lægges stor vægt på at levere en bred vifte af initiativer for virksomheder i landdistrikterne, herunder uddannelse og mentoring, jobskabelse og økonomisk assistance. Virksomheden har tætte forbindelser med FAS, det nationale jobtræningsagentur og Teagasc, som er en supportfunktion for fødevareindustrien, de er begge førende undervisningsinstitutioner for kødsektoren i Irland. IRD Dunhallow  har et bred netværk i EU og er respekterede bidragydere til  udviklingsplanlægning i landdistrikterne nationalt og i EU .

Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen –  (the Danish Meat Trade College)

Email:  kaw@ucr.dk
Web:  www.ucr.dk

Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen (DMTC) er en selvejende intitution, grundlagt i 1964 med det formål at træne og uddanne den danske kødindustri. DMTC tilbyder erhvervsuddannelse samt efteruddannelse. DMTC driver et uddannelses og forskning slagteri, udbeningslokaler, en øvelsesslagterbutik og en pilotplant til produktudvikling. DMTC udvikler, planlægger og implementerer relevante uddannelsesaktiviteter for den danske kødindustri og modtager  elever og kursister fra  hele EU.. DMTC var en af ​​ arkitekterne bag  lederuddannelsesprogrammet, “Cranfield Fellowship program for the Red Meat Industry”, som med succes uddannede unge ledere fra kødindustrien i Irland og Storbritannien. Der er  ca. 250 ansatte heraf  ca. 100 faglærere.

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (Spain)

Email:  jrperis@launio.org
Web: www.laujrperis@launio.orgnio.org

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia (La Unió) er den førende landbrugsforening i den selvstyrende region Valencia, Spanien. Det blev etableret i 1977 og har rådgivningskontorer rundt omkring i regionen. La Unió repræsenterer mere end 12.000 medlemmer, ved at fungere som  lobbyistgruppe og tilbyder medlemmerne faglig bistand og kurser. La Unio er i øjeblikket i gang med at udvikle en omfattende strategi for landmænd, slagterier og slagtere i Castelló at tilføre værdi til kødproduktionen samt til området (en naturpark), hvor de opdrætter dyr.

Vigtigt i forbindelse med SLMSC projektet, har La Unió i 2000 oprettet fonden IVIFA (Valencia Institut for uddannelse og forskning i miljøvenligt landbrug), der er stærkt knyttet til universitetet, for at fremme forskning, overførsel og uddannelse i den agroindustrielle sektor. IVIFA promoverer netværket  “Agricultural training network”, et internationalt netværk af personer og institutioner, der er involveret i uddannelse inden for fødevaresektoren.

Joutsenten Reitti LAG (Finland)

Email: petri.rinne@joutsentenreitti.fi
Web: www.joutsentenreitti.fi

Joutsenten Reitti LAG fungerer som foreningen LEADER, der står for udvikling af landdistrikterne i Sastamala, Hameenkyro, Huittinen og Punkalaidun kommuner i SW-Finland. Den primære produktionbidrager med  17% af de lokale arbejdspladser, og regionen er vært for det største svinekødsproduktion center i Finland. Også de største kød-virksomheder er til stede i regionen, sammen med mange familie-baserede virksomheder, der ofte finder deres nicher på markedet i økologisk produktion.

Joutsenten Reitti LAG tilbyder assistance til  forretningsudvikling og innovative programmer til slagterier og de lokale kødleverandører. Joutsenten Reitti LAG deler sin fra best practice viden om kød samt vidne fra sine udviklingsprojekter med SLMSC-projektpartnerne. For eksempel har Huittinen Kommune aktivt  opbygget sit regionale brand på svineproduktion, har været vært for en svine-festival og tilbyder en særlig Huittinen svinekød menuen i områdets  restauranter.

Joutsenten Reitti LAG works as the rural development LEADER development association of Sastamala, Hameenkyro, Huittinen and Punkalaidun municipalities in SW-Finland. Primary production counts for 17 % of the local jobs and the region hosts the biggest pork meat production centre in Finland. Also the biggest meat-processing companies are present in the region, together with numerous family-based businesses that often find their market niches in organic production.

Joutsenten Reitti LAG works to deliver business development and innovative programmes to abattoirs and the local meat supply chain.  Joutsenten Reitti LAG shares its meat-related best practices and development projects together with the proposed project partnership. For example Huittinen municipality has actively built its regional brand on pork production, hosting a pork festival and offering a special Huittinen pork menu in its restaurants.

Momentum Marketing Services Ltd (Ireland)

Email: info@momentumconsulting.ie
Web: www.momentummarketing.ie

Momentum Marketing Services er en dynamisk virksomhed med stor landbrugsfødevare ekspertise. Som en FETAC og FAS certificeret uddannelse organisation, er det respekteret for sit udbud af uddannelse, mentorordninger og rådgivning inden for marketing, salg, branding, idégenerering og kreativ tænkning og produktudvikling, innovation og netværk. Inhouse personale udfører hovedparten af ​​arbejdet, men eksterne eksperter bidrage hvor det er nødvendigt at bringe yderligere ekspertise om bord. På årsbasis træner man over 200 virksomheder, med særlig ekspertise fra udvikling af helt nyt uddannelsesmateriale for over 50 slagterier og 120 medarbejdere, som en del af det irske program Master Meat Circle, Thriving Rural Abattoirs project . MMS har arbejdet tæt sammen med IRD Duhallow i udviklingen og gennemførelsen af ​​dette uddannelsesprojekt, som er dedikeret til den lokale  slagteri- og kød sektor, som angivet i dette projekt..

IVIFA Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental (Spain)

Email: telous@upvnet.upv.es
Web: www.ivifa.org

IVIFA er en fond oprettet i 2000. Den blev skabt af landbrugsforeningen “La Unió” og andre enheder og personligheder, der var  bekymrede for bæredygtig udvikling af landbruget og landdistrikterne. IVIFA er knyttet til universitetet og sociale grupper, især i regionen Valencia, hvor det er placeret. Det primære formål med IVIFA er globalt at fremme uddannelse, forskning og videnoverførsel med henblik på at forbedre de faglige og sociale kompetencer hos mennesker , der er bundet til landbrugserhvervet  og landdistrikterne. Det virker til at fungere som bindeled mellem forskning og samfund med henblik på at formidle viden og fremme innovation. IVIFA har arbejdet i høj grad med videnoverførsel via publikationer såsom undersøgelser og nyhedsbreve. Desuden har  IVIFA erfaring med at  organisere  workshops og konferencer. Forskning er et andet centralt element i IVIFA især inden for  landbrugs-politik, økologisk landbrug og kooperativ system.

Satafood Development Association (Finland)

Email:jari.lehmusvaara@satafood.net
Web: www.satafood.net

Satafood er et lokalt samarbejdsnetværk. Det vigtigste mål for Satafood er at udvikle mad iværksætteri, tjene miljøet og forbedre samarbejdet mellem virksomheder, uddannelse og forskning. Satafood Development Association  er lokaliseret i Satakunta provinsen i den syd – vestlige del af Finland i Den Botniske Bugt, hvor kødproduktionen er  meget vigtigt. Svine produktionen er stor og halvdelen af ​produktion af slagtekyllinger og kalkuner er placeret i Satakunta, hvor slagtningen også sker. Satafood har to hovedfunktioner: 1). Udviklingen af fødevarer fra basisproduktionen til slut-bruger og 2) den miljømæssige udvikling.. Udviklingsarbejdet omfatter at skabe kommercielle forbindelser mellem kommercielle virksomheder,landmænd og fødevareindustrien.

 

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.